download movie

^^ download movie (66mb)


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka a usporiadanie obrazových a textových sekvencií
vo filme je založené na matematických vzťahoch, ktoré
vysvetľuje nasledovný text.