útnička má pas, ktorý na Východe
považujú za západný a na Západe
za východný, takže je podozrivý
ako na Východe, tak aj na Západe.

Vydala sa na dlhú púť do známej školy,
ktorá stojí na brehu mora krížom-krážom
popretkávaného poľnými cestami.
Tam by mala zložiť svoju najťažšiu
skúšku.

Ked konečne dorazí k moru,
zbadá jednoduchý prístrešok,
pri ktorom sa jej zjavia dvaja muži -
strážcovia, a pýta sa ich na cestu.