pôvodne pre časopis internet#33
http://inetmag.cz

luc & zden

Každý člen demoscény má svůj nick neboli přezdívku, pod kterou prezentuje svou tvorbu. Většinou ani pravé jméno jednotlivých scenerů nebývá známé, ale to vůbec nevadí, pravá identita není důležitá.

Z předchozích slov už vyplynulo, že demoscénní tvorba je tvorbou nekomerční. Co všechno tedy konkrétně zahrnuje?

Dá se rozčlenit do několika kategorií:
Nejdůležitější a nejpodstatnější jsou už výše zmiňovaná dema. Že se nejedná o dema herní jsme už řekli, a tak je třeba vysvětlit, co vlastně se pod tímto pojmem na demoscéně rozumí. Dema jsou - metaforicky řečeno - videoklipy na PC. Na tvorbu dema je však potřeba o mnoho méně technických prostředků než na tvorbu komerčního klipu či animace. Proto se každý tvorbychtivý a jen trochu nadaný člověk může „zapojit“. Tak jako klip, i demo je tvořeno částí zvukovou a částí vizuální, která je tvořena pomocí naprogramovaných efektů, sladěných s grafikou. Každý člen týmu (skupiny) ovlivní svou originalitou celkový výsledek. Důraz je kladen na vytvoření něčeho neokoukaného, originálního - častokrát spíše než perfektní realizace rozhoduje dobrý nápad. Někdo klade větší důraz na design a celkové sladění všech elementů dema, jiný se soustředí na propracování programu a vytěžení maxima z počítače.

V klasickém klipu jde o vizuální dotvoření písničky. V případě dema je hudba tvořena přímo s prvotním účelem použití v demu. Zajímavá je i kategorie menších dem – inter. Jejich velikost je limitována na několik kilobytů (64, 100…) - na rozdíl od dem, která na soutěžích mívají většinou limit čtyři až šest magabytů. Vložit do 64 kb perfektní efekty, hudbu a grafiku je skutečné umění, ale mnohým se to daří. Často jsou výsledky inovativnější než v případě demo kategorie. Autoři jsou nuceni vytvořit perfektní pakovací algoritmy a malé softwarové syntetizátory, raytracery, z nichž divákům padají čelisti… :)

Kromě těchto kategorií, ve kterých je podstatná souhra celého týmu, jsou i kategorie, kde se mohou uplatnit i jednotlivci. Grafici mají svoji pixel competition, hudebníci music compo a existuje i kategorie čistě pro programátory – čtyřkilové intro (demo v 4096 bytech programu, úchvatné).

Demoscéna není uzavřená komunita, naopak, je otevřena každému, kdo má zájem, něco umí a nepostrádá kreativního ducha. Pohyb osob na scéně je značný, někteří odcházejí, ale o mnoho víc scenerů přichází, demoscéna se tak neustále rozšiřuje. Jednou z věcí, která k její expanzi značně přispívá, je internet - síť, díky níž se dema a intra mohou rozšířit prakticky kamkoli. Internet také velmi usnadnil komunikaci mezi národními scénami i jednotlivými scenery, i když některým je líto, že "díky" internetu téměř zaniklo používání BBS (bulletin board systems) a také výše zmíněné swapování, tedy výměna disket klasickou poštou, které jistě mělo své kouzlo. Tak už to bývá, že s pokrokem přichází nostalgie za věcmi minulými.

Vraťme se však ke kladům, které internet pro demoscénu znamená. Nejdůležitější jsou tzv. demoarchivy, větší či menší archivy jednotlivých národních scén či demoscény celosvětové. Nejobsáhlejší je bezpochyby Hornet, založený a spravovaný člověkem říkajícím si Snowman. Jeho adresa je www.hornet.org. Po šest let se zde shromažďovaly produkty scenerů ze všech koutů světa, avšak nedávno Hornet bohužel ukončil svou aktivní činnost a dále se nerozšiřuje. Další velmi obsáhlé demoarchivy najdete na adresách ftp://ftp.scene.org, ftp://demo.cat.hu a http://www.trebel.com, trochu menší archiv se nachází na ftp://skynet.stack.nl/pub/demos a na adrese www.error-404.com/main.html si můžete přečíst demoscénní aktuality. Stránka ps.cus.umist.ac.uk/~remorse/demos.html znamená mnoho odkazů na další demoarchivy, demogrupy, musicgrupy, informace o demech a scéně vůbec.

Pokud se tedy chcete na vlastní oči či uši přesvědčit, o čem demoscéna je, zabruste do některého z těchto archivů a downloadněte si některá dílka, rozhodně stojí za to. Abychom vám usnadnili orientaci, kvalita se zpravidla pozná podle účasti dema na některé demoparty (adresy na stránky těchto party, kde se nabízí veškerá soutěžní produkce ke stažení, naleznete o něco níže v tomto článku). Můžete se rozhodovat také podle demogrup – synonymy kvalitní produkce jsou například teamy The Black Lotus, Orange, Halcyon, Complex, Trauma, Byterapers, Acme, Bomb, K.F.M.F., Nooon, Triton, Coma, Doomsday, CNCD, Pulse, Tpolm...

page 2/4