index novinky knihy autori texty vydavateľstvo linky english français
VYDAVATEĽSTVOdrewo a srd
Vlčkova 18
811 06 Bratislava
tel.: 02 / 52453031
drewoasrd@drewoasrd.sk
 
 

 
 
Knihy si môžete objednať
na adrese vydavateľstva.
 
Pri objednávke nad 500,- Sk
poskytujeme zľavu 10%.
 
Cenu za dobierku platí
vydavateľstvo.
 
 
 
Vydavateľstvo drewo a srd je vydavateľská značka publikujúca súčasnú domácu a zahraničnú literárnu tvorbu. Vydavateľský záber sa orientuje na publikovanie poézie (Peter Macsovszky, Peter Šulej, Michal Habaj, Nóra Ružičková, Andrej Hablák, Mila Haugová a Martin Solotruk), ako aj aktuálnych titulov vynikajúcich autorov slovenskej prózy Ballu, Miroslava Čárskeho a Martina Kasardu, v súčasnosti považovaných za najvýraznejšie mladé talenty. Všetky tituly sa vyznačujú obsahovou vitalitou, experimentom a inováciou po textovej i grafickej stránke.

Prekladová literatúra pravidelne mapuje svetovú drámu (Eugene Ionesco, Mark Ravenhill, David Harrower, Sarah Kane, Biljana Srbljanović, Samuel Beckett, David Greig, Enda Walsh etc.), poéziu (John Ashbery, David Antin, Dane Zajc, Tomaž Šalamun etc.) a prózu (Julian Barnes, Michel Faber, Stefan Beuse, Natasza Goerke, Jerzy Pilch etc.). Napríklad knihy Itala Calvina, Michela Fabera či Juliana Barnesa zatiaľ nevyšli z dielne iného slovenského vydavateľstva. Za osem rokov svojej existencie vyšlo pod značkou drewo a srd vyše osemdesiat titulov a vydavateľstvo získalo pevnú pozíciu na slovenskej literárnej scéne.

Domino fórum č. 24, 2002: "Knižné vydavateľstvo drewo a srd sa počas ôsmich rokov existencie vypracovalo na jedno z najvýznamnejších svojho druhu na Slovensku."

drewo a srd je členom medzinárodnej organizácie The Mosaic Publishers' Network, ktorej zámerom je motivovať európske vydavateľstvá k vzájomnej výmene informácií o ne-mainstreemovej vydavateľskej činnosti (regionálne jazyky, periférne oblasti) a presadzovať prekladanie a rozširovanie literatúry tohto typu v rámci európskeho kontextu.

Dôkazom úspešnosti vydavateľskej činnosti sú pravidelné umiestnenia titulov vydavateľstva drewo a srd na popredných miestach výročných ankiet a literárnych cien, reflexie v podobe recenzií na stránkach tlačových médií a v nemalej miere i záujem zahraničných autorov o publikovanie vlastných diel v preklade.
 
 
 
web © 1999-2003 auxus webdesign: www | e-mail