Od januára do marca 2000 prebiehala na tejto adrese anketa na tému "vplyv počítačov na človeka". Ankety sa zúčastnilo 65 ľudí. Pri jej zostavovaní a spracovávaní výsledkov neboli použité žiadne sociologické alebo štatistické metódy. Nasledujúce údaje preto môžu vyjadrovať len tendencie v skupine ľudí, ktorí sa ankety zúčastnili.
Viac o ankete a jej podrobných výsledkoch tu.
Čo znamená pre Teba počítač?

Pracovný nástroj
51%
Zábava, relax
23%
Komunikačný prostriedok
23%
Veľa
20%
Prostriedok na sebarealizáciu
13%
Kamarát
8%

Je niečo v súvislosti s počítačmi, s čím máš vážnejšie problémy?

Nič alebo bez odpovede
42%
Nedostatok času na iné veci
14%
Fyzické symptómy
11%
Závislosť
8%
Technické problémy
6%
Finančné problémy
6%
Zhoršenie vzťahov s okolím
5%

Pozoroval si niekedy u seba závislosť alebo tendenciu k závislosti na niečom, čo súvisí s počítačmi?
Áno: 72%      Nie: 28%
Na čom konkrétne?

IRC, chat, on-line komunikácia
25%
Web a informácie všeobecne
20%
Hry
15%
E-mail, diskusné skupiny
14%
Počítače všeobecne
9%

Máš nejaké fyzické potiaže, o ktorých vieš alebo si myslíš, že sú spôsobené prácou na počítači?

Nie alebo bez odpovede
32%
Bolesti chrbta a krku
26%
Bolesť očí
23%
Zhoršovanie zraku
15%
Bolesti zápästia alebo prstov
14%
Bolesti hlavy
8%

Čo znamená pre Teba Internet?

Zdroj informácií
55%
Komunikačný prostriedok
34%
Zábava, relax
12%
Sloboda
12%
Virtuálny svet
11%
Možnosť sebarealizácie
9%
Pracovný prostriedok
9%
Veľa
8%

Niečo, čo zmení svet
6%

Je niečo z Internetu pre Teba nepríjemné?

Nič alebo bez odpovede
37%
Komercionalizácia
23%
Technické problémy
12%
Hlúpi alebo otravní ľudia
12%
Prebytok obsahu a devalvácia jeho hodnoty
8%
Nekvalitné a nespoľahlivé informácie
6%
Anonymita
6%
Porno
5%
Závislosť
5%

Podrobnejšie výsledky ankety tu.

 

( msg )